dumin@dumin.eu

+48 516 156 619

Dumin.eu Sp. Z o.o.

ul. Kanałowa 13/1

60-710 Poznań

nip: 7792461096

 Nr konta 51 1090 1362 0000 0001 3432 8647 


PL/

Urodzony w 1987 roku w Poznaniu. Magister Sztuki, absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dumin jest twórcą unikającym jednoznacznej klasyfikacji. Balansując pomiędzy designem i sztuką realizuje jednocześnie projekty z zakresu street-art’u, malarstwa, wzornictwa, architektury, grafiki oraz szeroko rozumianego digital art’u. Jak mówi sam artysta: „sporo tego, ale tworzenie najzwyczajniej sprawia mi przyjemność. To wszystko jest moim sposobem na życie i wyrazem myślenia o otaczającym nas świecie”.

EN/

Born in 1987 in Poznań. Master of Arts, a graduate of the University of Arts in Poznań. Dumin is an artist who avoids unequivocal classification. Balancing between design and art, he also implements projects in the field of street-art, painting, design, architecture, graphics and broadly understood digital art. As the artist himself says: “a lot of it, but creating it simply gives me pleasure. It is all my way of life and an expression of my thinking about the world around us ”.

instagram studia